Албинизмот од секогаш бил интересен за науката. Прилинител на албинизот е кожата која не е со пигмент. Тој се јавува кај луѓето и животните.Погледнете дел од нив. Тие изгледаат  прекрасно.