TED-Технологија, забава и дизајн (Technology, Entertainment, Design) e медиумска организација која објавува презентерски разговори за бесплатна дистрибуција под слоганот  “ideas worth spreading”-идеи вредни за споделување. TED е основано од Ричард Сеул Вруман во февруари 1984 година како еднократен настан, кој подоцна преминува во конференција која се одржувала еднаш годишно од 1990 година.
Од јули 2010 преку 700 говори се достапни на Интернет. До јануари 2009 имале 50 милиони гледања.
Едно од најгледаните и најпопуларните видеа на TED e на креативниот експерт Sir Ken Robinson, на тема: Дали училиштата ја убиваат креативноста? Доколку не сте го слушнале говорот кој веќе има траскрипт на 62 јазици ви предлагаме да го гледате и слушнете со транскрипт на македонски јазик: