Хризантемата која ни доаѓа од Кина и е најраспространета во Азија, се смета за цвеќе кое привлекува среќа, а ова верување кое потекнува уште од древно време се задржало до ден денешен. Во Јапонија на пример, секој што ќе го прашете ќе ви каже дека хризантемата е носител на среќа и во нејзина чест, секоја есен се одржува Фестивал на среќата.