Црвената е боја e боја на оган и крв, па затоа е поврзана со енергија, војна, опасност, сила, моќ, решителност, како и страст, желба и љубов. Црвената е многу емотивно интензивна боја. Го подобрува човековиот метаболизам, ја зголемува стапката на дишење и го зголемува крвниот притисок.

Црвената боја е енергична. Ги возбудува емоциите и нè мотивира да преземеме акција. Таа означува пионерски дух и лидерски квалитети, промовирајќи амбиција и решеност. Исто така, дава силна волја и може да им даде доверба на оние кои се срамежливи или немаат доволно моќ.

Бидејќи црвената е боја на крвта, историски е поврзана со жртвување, опасност и храброст. Современите истражувања во Европа и САД покажуваат дека црвената боја е исто така бојата која најчесто се поврзува со топлината, активност, страст, сексуалност, гнев, љубов и радост.