Оваа сезона во мода се машките бунди кои беа вистински хит во 80-тите.Поради заштитата на животните,бундите, денес, изработени   од вештачко крзно веродостојно на оригиналното.