Далбоки нијанси на небесно плава

Длабоки нијанси на небесно сина

Неон минт (зелена)

Пурпурни тонови

 

Сивкасто зелена

Земјено кафеава

Куркума жолто(окер)

Земјено црвена

Светло сива

Исчистено бела

Неутрално Црна