Добриот стар магазин “ Екран“. Списание кое создаде многу музички ѕвезди. На оваа насловна страна се наоѓаат големи македонски  музички имња. Откријте ги сами без наша помош…