Во 2017 година аниматорот и илустратор Стив Катс (Steve Cutts) успеал да направи краткометражен филм во кој го претставил човештвото  преку глувчиња. Филмот трае само 4 минути и 60 секунди, а започнува со топла глувции и песната L’amour est un oiseau rebelle (Love is a rebellious bird) која трае за време на целиот филм. Оваа француска песна се однесува на љубовта и предизвикот да се контролира истата. Иронијата во самата песна паралелно со видеото може да се интерпретира како борбата и напорот кој го вложува човештвото за да ја пронајде вистинската љубов и страст.

Стив Катс успеал да го истакне ефектот од масс-културата и начинот на кој таа ги променува социјалните практики и последиците од секојденвниот живот.

Погледнете го краткиот филм и споделете на кој начин ве импресионирал Стив Кутс преку ова анимација, на што ве поттикнал да размислувате и каков е заклучокот врз основа на вашата перцепција.

Дел од текстот е преземан од:

https://ourartisticmind.wordpress.com/2018/08/08/critical-analysis-of-happiness-by-steve-cutts/