Познатата холивудска актерка која што најголем дел од нас ја препознаваат од филмот Петиот елемент, каде што глуми заедно со Брус Вилис, сподели албум од нејзината новородена ќерка на својот инстаграм профил. Откако нејзината 12 годишна ќерка без знаење на родителите споделила слика од својата сестричка и 44 годишната актерка го направи истото, шегувајќи се дека сликите се веќе стара вест.

View this post on Instagram

Hey Everyone!!! So without my knowledge @evergaboanderson spilled the beans on the new baby yesterday 🙄🤦🏻‍♀️😂 which makes this “old news” but anyway, at 8:56am on 02/02/2020 our baby girl Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson was born! Osian is a welsh boy’s name and it’s pronounced O-shin. Now I know the name is long, but the family couldn’t agree on her middle name. Ever and my mom wanted Lark, @dashielanderson and I wanted Elliot. Then my husband Paul chimes in with another vote for Lark, so Smushy and I were out numbered 😛! At least she has many to choose from later in life if she wants to drop a few. She’s so beautiful! Her hair is lighter than the other girls was and she’s very strong. Her little hands get in the way and they’re hard to control and she’s already lifting her head up to see what’s going on! She’s our miracle baby and we’re all so grateful to have her and completely obsessed with her!! I will obviously post more pics later, but we are all exhausted because the last few nights have been crazy! I send you all so much love from the cloud I’m flying on!!! Xoxo m❤️☁️✨⚡️⭐️💥☄️

A post shared by Milla Jovovich (@millajovovich) on

Таа на својот профил напиша:

„Здраво на сите!!! Па без мое знаење @evergaboanderson се издаде за новото бебе вчера 🙄🤦🏻‍♀️😂 што го прави ова „стара вест“ но сепак, во 8:56 на 02/02/2020 нашето женско бебе Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson беше родена! Osian е велшко име за момче и се изговара О-шин. Знам дека името е долго, но семејството не можеше да се согласи на средно име. Дури и мојата мајка сакаше да биде Ларк, @dashielanderson а јас сакав Елиот. Тогаш мојот сопруг Пол надополни со уште еден глас за Ларк, па Смуши и јас бевме надбројани 😛! Ако ништо друго барем има многу имиња од кои што може да избере подоцна во животот ако сака да се ослободи од некои. Таа е толку убава! Нејзината коса е понежна од останатите девојчиња и е доста силна. Нејзините мали рачиња го попречуваат патот и се тешки да се контролираат и веќе ја подигнува својата глава за да види што се случува! Таа е нашето чудо бебе и многу сме благодарни да ја имаме и сме целосно опседнати со неа!! Очигледно е дека ќе објавувам повеќе слики подоцна, но сите сме изморени затоа што последните неколку ноќи беа луди! Ви испраќам на сите многу љубов од облакот на кој што летам! Xoxo m❤️☁️✨⚡️⭐️💥☄️“